Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  Ostrołęka
 
Aktualności / Przetargi 


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Ostrołęce
, ul. Targowa 4
Sekretariat: tel/fax  (029) 760 50 51


Centrala tel. (029) 769 12 95
(029) 769 14 73

Godziny pracy Stacji: pon. – pt.: 7:30 – 15:05


2015.10.19

    Opracowanie Państwowego Zakładu Higieny na temat zasad udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych

Zapraszamy do pobrania pliku w formacie PDF


2014.10.28

PROCEDURY EVD - schematy postepowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem Ebola


Schemat powiadamiania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną w tym Gorączkę Ebola.

Schemat powiadamiania przez lekarza dyżurnego w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną w tym Gorączkę Ebola.

Schemat powiadamiania przez Zespoły Ratownictwa Medycznego w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną w tym Gorączkę Ebola.
2014.09.03

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie ich obowiązków wynikających z rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP), w szczególności dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania mieszanin chemicznych

DO POBRANIA ULOTKA INFORMACYJNA
2014.05.15

 

Konkurs otwarty dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą


Konkurs otwarty dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację pobrań krwi od kobiet w ciąży (do 24. Tygodnia)  w województwach: mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim

LINK DO STRONY KONKURSU


2014.04.02

 Informacje o "Profilaktycznym programie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”


 
2014.04.01   

Światowy Dzień Zdrowia - 7 Kwiecień 2014
Choroby Wektorowe

Światowy Dzień Zdrowia odbędzie się 7 kwietnia 2014.

Tematem przewodnim będą choroby przenoszone przez wektory.


Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić
rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest
wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie
wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość
podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.


Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez
wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy,
często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub
zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria,
która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie
wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przełomie 50 lat
jest 30-krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między
innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu,
czy boreliozę.


Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy zwrócić uwagę by:

  • Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej zagrożonych miały wiedzę jak należy się chronić przed tymi chorobami;
  • Władze odpowiedzialne za zdrowie pomagały ludziom w ochronie przed tymi zagrożeniami;
  • Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć;
  • Władze w krajach, w których choroby przenoszone przez wektory stają się problemem zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności przed nimi
  • tymi chorobami.


Wstępne informacje o kampanii zostały już umieszczone na stronie internetowej
WHO: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/event/en/index.html


Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności:
Stwierdzenie obecności substancji alergennej - glutenu w produkcie
pn. Kasza Kukurydziana 450 g


Zagrożenie:
Stwierdzenie obecności substancji alergennej – glutenu na poziomie 77,4 ± 18,4 mg/kg
w produkcie, którego oznakowanie nie wskazuje na jej obecność. W przypadku osób uczulonych na gluten spożycie produktu może stanowić zagrożenie.

Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – Kasza Kukurydziana 450 g
Kraj pochodzenia - Polska
Producent – RADIX-BIS Janusz Baranowski, ul. Gerberowa 22, 83-010 Rotmanka
Data minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia – 31.07.2014
Oznaczenie partii produkcyjnej: 49013
Badanie laboratoryjne określające zawartość glutenu w produkcie zostało wykonane przez akredytowane laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej akredytowaną metodą badawczą.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:
Produkt pn. „Kasza kukurydziana” został zakupiony przez firmę RADIX-BIS Janusz Baranowski od firmy DACSA Polska Sp. z o.o., Bocheniec, 87-404 Radomin jako kasza kukurydziana luz. W firmie RADIX-BIS Janusz Baranowski ww. produkt został zapakowany w woreczki o gramaturze 450 g i wprowadzony do obrotu handlowego.
Firma RADIX-BIS po otrzymaniu informacji o nieprawidłowościach w znakowaniu produktu pn. „Kasza kukurydziana” natychmiast podjęła czynności dotyczące wycofania kwestionowanego produktu z obrotu handlowego. Producent przedstawił listę odbiorców i zobowiązał się do poinformowania konsumentów za pośrednictwem swoich handlowców o nieprawidłowo oznakowanym produkcie w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. W tym celu umieści informację przy regałach, na których wystawione są jego środki spożywcze, o możliwości dokonania zwrotu zakupionego produktu.
Ponadto firma RADIX-BIS podjęła działania wyjaśniające z firmą DACSA Polska Sp. z o.o., Bocheniec, 87-404 Radomin w celu zapobiegania wystąpieniu podobnych przypadków w
przyszłości. Firma DACSA Polska Sp. z o.o. przedłożyła oświadczenie, iż kasza kukurydziana luz zawiera śladowe ilości glutenu. W związku z powyższym firma RADIX-BIS wszczęła postępowanie w sprawie zmiany etykiet zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują skuteczność działań podejmowanych przez zaangażowanych przedsiębiorców.

Zalecenia dla konsumentów:
Produkt pn. Kasza Kukurydziana 450 g, data minimalnej trwałości/termin przydatności do spożycia – 31.07.2014, numer partii 49013 nie powinien być spożywany przez konsumentów z nietolerancją glutenu z uwagi na zanieczyszczenie produktu tą substancją alergenną.
W przypadku posiadania kwestionowanego produktu przez osoby uczulone zaleca się zaprzestanie jego spożywania i dokonanie zwrotu do miejsca zakupu lub zniszczenie.

Zdjęcia produktu: