Szukaj
 

6. OFERTA BADAŃ WODY
 
 
Dział Laboratoryjny
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
tel. 22 654-78-59, 22 620-90-01(06) w. 172, fax. 22 620-64-91
   e-mail:
marta.swaczynska@wsse.waw.plOFERTA BADAŃ 

wodyDział Laboratoryjny WSSE w Warszawie – Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej oferuje Państwu wykonanie badań fizykochemicznych  i mikrobiologicznych wody m.in.:

•    przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
•    z basenów kąpielowych,
•    z kąpielisk opartych na wodach powierzchniowych,
•    ze stacji dializ,
•    do celów technologicznych,
•    po kontakcie z nowym materiałem, w celu uzyskania oceny higienicznej PZH.


Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia  jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.


Koszt badań zależy od zakresu i obliczany jest zgodnie z obwiązującym cennikiem WSSE


Do badań przyjmowane są próbki wody pobrane przez:

1. Próbkobiorców z Sekcji Poboru Próbek
(pobieranie próbek wody jest akredytowane)
kontakt:
Warszawa, ul. Nowogrodzka 82, tel. 22 432 10 21, 22 822 93 63,
     fax. 22 822 94 77
     e-mail: proby.woda@wsse.waw.pl

Wzór zlecenia

2. Klienta indywidualnego, gdy wynik badania jest wykorzystywany wyłącznie dla własnych potrzeb
(np. woda z działki)
kontakt: Warszawa, ul. Żelazna 79, tel. 22 620 90 01 (06) wew. 104,151

                                                      22 654 78 59,  fax. 22 620 64 91
                e-mail: marta.swaczynska@wsse.waw.pl
                          anna.pawlik@wsse.waw.pl
                          halina.szewczak@wsse.waw.pl

Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy zapoznać się z wytycznymi.

 


 
Copyright © 2006 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie. All rights reserved.